Recente opdrachten

Op dit moment ligt het accent van de werkzaamheden op voortijdig schoolverlaten; een actueel thema. In verschillende regio’s in Overijssel en Gelderland wordt hier een bijdrage aan geleverd. De rollen van Mária zijn steeds verschillend. De ene keer spil/verbindingsofficier in het netwerk, de andere keer de projectleider die operationaliseert, workshopleider, spreker of dagvoorzitter.

Daarnaast vormen onderwerpen zoals, preventief jeugdbeleid, ontwikkelingen rondom de Centra voor Jeugd en Gezin, Verwijsindex Risicojongeren en kindermishandeling onderdelen van de opdrachten.

Momenteel wordt vooral gewerkt in opdracht van (gezamenlijke) gemeenten, provincies en onderwijsinstellingen. Centraal staan operationaliseren van visie/beleid en verbinden van partijen op thema’s.

 

Enkele voorbeelden van afgeronde opdrachten

Kwartiermaker Schoolverlatersoffensief Stedendriehoek (vanaf september 2006 – maart 2007)
Het vormgeven van de bestuurlijke structuur. Het opstellen en afsluiten van een convenant met daarin vastgelegd de te behalen resultaten. Het aanvragen van subsidie, ondersteunen bij offerte-trajecten, aanzet geven voor projectorganisaties.

Beleidsadviseur Jongeren: opdracht van de gemeente Apeldoorn (2005 – 2006)
Het realiseren van een Jongerenloket, waarin CWI, UWV en gemeente (Sociale Zaken, Stadsbank en RMC) participeren.

Projectleider Taskforce Werk: opdracht van de Sociale Dienst Amsterdam (2003 – 2004)
Het realiseren van de taakstelling in het kader van de Agenda voor de Toekomst oftewel het realiseren van ruim 2.000 arbeidstoeleidings- en sociale activeringstrajecten.

Beleidsadviseur Wijkgericht werken/Jongeren: opdracht van de gemeente Apeldoorn (2002)
Het adviseren van de gemeente m.b.t. het anders stroomlijnen van haar beleidsprogramma’s. Meer integraal werken en meer ketengericht.

Regiomanager Amsterdam-Oost: opdracht van Maatwerk Amsterdam (2002 – 2004)
Het aansturen van de WIW-unit, het Jongerenloket en de trajectbegeleiding in Amsterdam-Oost.