Over Mária: hoe ik iets doe voor mensen die het zelfstandig niet redden

Stelt u zich het kind eens voor dat zonder lunch naar school komt. U voelt dat er iets niet klopt, maar wat doet u eraan? Of wat denkt u van de jongen die, net 18, financiële problemen kreeg, nadat hij vergat om zorgtoeslag aan te vragen? En kent u die werkzoekende? Ze woont nog thuis, daarom krijgt ze geen uitkering. En daarom komt ze ook niet in aanmerking voor begeleiding naar werk. Zodat haar afstand tot de arbeidsmarkt steeds groter wordt…
Het zijn deze en andere situaties die mij inspireren. Die voor mij illustreren hoe kinderen en (jong-) volwassenen tussen wal en schip terecht kunnen komen. Niet uit onwil, maar omdat de betrokken partijen elkaar niet weten te vinden.
Ik heb er mijn werk van gemaakt om deze partijen aan elkaar te verbinden. Om samen met hen te werken aan praktisch uitvoerbare oplossingen. Op die manier draag ik mijn steentje bij aan de begeleiding van kwetsbare doelgroepen.

Het was een gouden greep om Mária deze opdracht te gunnen. Mária is een uitstekend projectleider, die de grote lijnen strak in handen heeft, maar indien nodig ook op details kan sturen. Zeer goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, resultaatgericht en in staat om groot draagvlak te organiseren. En bovendien nog ’s prettig in de omgang.

Bestuurs- en beleidsadviseur, projectleider en programmamanager

In 1985 startte ik mijn carrière bij de Arbeidsvoorziening, waar ik twaalf jaar lang verschillende staf- en lijnfuncties bekleedde. Daarna maakte ik de overstap naar een middelgroot reïntegratiebedrijf. Drie jaar ben ik daar directeur geweest. Toen kwam het zelfstandig ondernemen op mijn pad en sinds 2000 werk ik voor mezelf.

Al ruim 25 jaar vervul ik verschillende professionele rollen, waaronder die van bestuurs- en beleidsadviseur, projecteider en programmamanager. Maar wat de rol ook is, ik streef naar goede samenwerking, open communicatie en concrete resultaten. Mijn werk bevindt zich op het snijvlak van jeugd, onderwijs, arbeidsmarkt en zorg.

Mária is zeer ervaren en schrikt niet terug voor ingewikkelde klussen. In onze regio moet ze veel schakelen tussen diverse partijen. Ze slaagt erin het project succesvol uit te voeren, in goede harmonie met de opdrachtgever.

Door mijn economische achtergrond bekijk ik problemen soms vanuit een andere invalshoek. Neem bijvoorbeeld het meisje in de inleiding. Zij woont thuis en krijgt daarom geen begeleiding naar werk. Vanuit de gemeente wordt beargumenteerd dat het veel geld kost om de begeleiding naar deze doelgroep zonder uitkering uit te breiden. Maar als je langer wacht, wordt de achterstand tot de arbeidsmarkt groter. En dan wordt het steeds duurder haar te begeleiden naar werk. Bijtijds ondersteuning bieden blijkt dan toch de goedkopere optie.

Confucius

Het resultaat dat ik nastreef: minder schoolverlaters, betere verbindingen tussen school en , toegang tot de arbeidsmarkt en een snellere signalering van bijvoorbeeld kindermishandeling. En dat lukt!

Geef me werk dat bij me past en ik hoef nooit meer te werken

Nee, ik doe het niet allemaal zelf. Geen enkele partij of persoon is in zijn eentje verantwoordelijk voor succes. Het gaat hem juist om die ketensamenwerking. Ik heb er plezier in om samen met andere partners de puzzel te leggen. Vandaar ook het citaat hierboven, van Confucius: het is de wijze waarop ik mijn leven inricht. Zo werk ik met plezier en enthousiasme aan mijn opdrachten.

Lees over mijn advieswerk en projectmanagement, of neem contact met mij op voor meer informatie.