Passend Onderwijs en jeugdhulp

Soms wordt Jeugdhulp pas laat bij een gezin betrokken, terwijl op school allang vermoedens bestaan over problemen. Door een goede verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp, kan eerder zichtbaar worden waar zich problemen voordoen. Door de verschuiving van de jeugdzorg naar de gemeenten, zijn de gemeenten steeds beter in staat om maatwerk te bieden. Vanaf 2012 ben ik betrokken bij meerdere projecten, waaronder:

  • 2015 – 2016: VO-raad – Landelijk Steunpunt Passend Onderwijs.
  • 2014 – 2016: Regio Food Valley – Initiatiefnemer en ondersteuner werkgroep Transformatie Dyslexie.
  • 2012 – 2015 Regio’s Stedendriehoek en Food Valley – Projectleider ‘Passend onderwijs’ in relatie tot transitie en transformatie van de Jeugdhulp. Projectleider ‘Versterken zorgstructuren Onderwijs’.

Ter illustratie: Project Passend Onderwijs en Jeugdhulp, regio Food Valley.

Het project, dat in 2014 startte, had als doel om Jeugdhulp te koppelen aan het primair en voortgezet onderwijs. Op die manier kunnen beide partijen elkaar beter vinden. Soms neemt de school het initiatief, soms zoekt Jeugdhulp contact. De verbinding tussen de partijen zorgt ervoor dat problemen bij een kind eerder bekend worden, problemen sneller worden aangepakt en de inzet van zwaardere hulp wordt voorkomen.

Resultaten van het project zijn onder meer een gezamenlijke werkagenda voor gemeenten en samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs, periodiek gezamenlijk overleg en 2 keer per jaar bestuurlijk overleg, zodat waar nodig bijgestuurd kan worden. Het behalen van resultaten en het realiseren van voortgang staan hierbij centraal.