Voortijdig schoolverlaten

Vanaf 2006 heb ik meerdere opdrachten uitgevoerd, waarbij het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters centraal stond. Een paar voorbeelden van mijn werk:

  • 2016 – 2017: Gemeente Arnhem – Bestuursadviseur onderwijs
  • 2014 – 2016: VSV Stedendriehoek – Projectleider Digitaal Doorstroomdossier
  • 2012 – 2013: Regio Achterhoek – RMC Coördinator
  • 2006 – 2010: Regio Stedendriehoek – Programma Schoolverlatersoffensief

Ter illustratie: Programma Schoolverlatersoffensief Stedendriehoek

In 2006 startte ik met dit programma, dat werd gefinancierd door de gemeenten inde regio samen met de provincies Gelderland en Overijssel. Het doel was om het aantal schoolverlaters op het voortgezet onderwijs en het MBO terug te dringen. In 2006 vielen nog 1387 leerlingen uit. Verschillende deelprojecten werden gestart, waaronder de ontwikkeling van jongerenloketten, de begeleiding van VMBO naar MBO en het versterken van de zorgstructuur in samenwerking met de scholen. In 2009 was het aantal schoolverlaters gezakt naar 1217. Dat is een daling van ruim 12%.

Met ons project liepen we vooruit op het ministerie van OCW, dat vanaf 2008 met een soortgelijke regionale afspraken en prestatiesubsidies startte. Ook landelijk worden nu stappen gezet om jongeren in een opleiding, baan of dagbesteding te houden. In de regio Stedendriehoek is het aantal schoolverlaters in schooljaar 2015 – 2016 inmiddels gedaald tot 549 (1,52% van het aantal deelnemers).

Mária is een projectleider met passie. Ze wil er alles aan doen om te voorkomen dat jonge mensen zonder startkwalificatie aan het werk gaan. Omdat ze daardoor weinig kansrijk zijn op de arbeidsmarkt.”