Kindermishandeling en huiselijk geweld

Wat zijn signalen van (kinder-)mishandeling en huiselijk geweld? Waar meld je dat? En wat gebeurt er daarna? Vanaf 2008 ben ik bij meerdere projecten rondom dit thema betrokken, waaronder:

  • 2012: Noord en Oost Veluwe en Midden-IJssel – Project implementatie Wet Meldcode
  • 2010 – 2011: Noord en Oost Veluwe en Midden-IJssel – Ontwikkelen Protocol Kinderspoor en Zorgroutekaart
  • 2008 – 2010: Stedendriehoek – RAAK, regionale aanpak kindermishandeling

Ter illustratie: Project implementatie Wet Meldcode Noord en Oost Veluwe en Midden-IJssel

Dit project startte in 2012, in 13 gemeenten. Het had als doel om het onderwerp kindermishandeling uit de taboesfeer te halen. Gebleken was namelijk, dat veel leraren het moeilijk vinden om hun zorgen te uiten: het woord ‘kindermishandeling’ is ten slotte enorm beladen.

Tijdens 24 bijeenkomsten in de regio voor onderwijzend personeel en hulpverleners introduceerden we de Wet Meldcode. Die bestaat uit 5 stappen:

  1. Breng signalen in kaart
  2. Vraag advies aan deskundigen
  3. Praat met cliënt, ouder(s) en/of kind
  4. Weeg af en beslis
  5. Onderneem actie!

De Wet Meldcode is feitelijk een professioneel stappenplan, dat oorspronkelijk bedoeld is om kindermishandeling tegen te gaan. Het vijf stappenplan is in feite voor alle begeleidings- en hulpverleningstrajecten toepasbaar. Het gaat veel verder dan het doen van een melding; het op gang brengen van hulp en ondersteuning staat centraal. De formule leert professionals om niet te soleren, zorgen bespreekbaar te maken en samen met ouders en specialisten op zoek te gaan naar een adequate oplossing.

Het resultaat van deze bijeenkomsten: hulpverleners, leerkrachten en intern begeleiders krijgen de handvatten, zodat zij in samen met ouders en betrokken instanties kunnen zoeken naar een oplossing.