Ervaring Arbeidsmarkt

Hoe begeleid je mensen naar werk? Hoe zorg je dat ze een baan vinden die bij ze past en die ze kunnen behouden? Mijn ervaring met dit thema heb ik opgedaan in de eerste 15 jaar van mijn loopbaan. Hier is mijn plezier in ketensamenwerking ontstaan. In verschillende regio’s heb ik bij de Arbeidsvoorziening gewerkt. Aansluitend was ik 3 jaar actief als directeur bij een re-integratiebedrijf. Ook als zelfstandige heb ik projecten rondom dit thema uitgevoerd. Opdrachten omvatten onder meer:

  • 2005 – 2006: Gemeente Apeldoorn – Realiseren Jongerenloket
  • 2000 – 2004: Gemeente Amsterdam – het vormgeven van 2000 reïntegratieprojecten voor bijstandsgerechtigden

Ter illustratie: Project verbinden Sociale Dienst en het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) in de regio Amsterdam

Zowel de Sociale Dienst als het CWI hadden te maken met een groep mensen die moeilijk naar werk te begeleiden was. Door beiden instanties met elkaar te laten samenwerken, kregen zij toegang tot elkaars informatie. Het gevolg: een betere uitwisseling van informatie, waardoor mensen efficiënter naar werk werden begeleid.